Планирането на отвора на твърдия диск и планирането на проекти за сондажи са по-ефективни с помощта на инструмента за проектиране на Vermeer BoreAid®.

Готови ли сте да пренесете планирането на сондажите си за хоризонтално насочено свредло (HDD) на следващото ниво? Проектирайте разширени планове за отвори за твърд диск от вашия компютър с помощта на инструмента за проектиране на Vermeer BoreAid. Като взема предвид условията на почвата, избора на сондажни пръти, избора на сондажна тръба, типа на продукта, размера на машината и други параметри, избрани от потребителя, този инструмент помага да се изградят подробни планове с аспекти като изчисления на натоварването, оценки и изисквания за сондажен флуид и други въз основа на индустриални стандарти.

PRODUCT VIDEO

FEATURES & BENEFITS

СПЕСТИ ВРЕМЕ
Помага да планирате и проектирате вашия проект за по-малко време.
СЪЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ
Ефикасно изготвя проектни документи или документи за представяне на строителство.
ВГРАДЕНИ СИГНАЛИ
Предупреждава потребителя за потенциални проблеми, като използва вградената база данни с типични или предложени свойства (въз основа на настоящите стандарти и насоки за добри практики).
ПОДРОБНИ ПРОЕКТИ
Изгражда подробен проект, занимаващ се с много аспекти на проекта, от планиране на пътя на отвора и изчисления на натоварването, до избор на тръби и изисквания за сондажна течност.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИЛА НА ТЕГЛАНЕ
Предоставя инженерните оценки за необходимите сили на изтегляне за инсталиране на продуктовата тръба съгласно индустриалните стандарти.
РАДИУС НА ОГИВАНЕ
Идентифицира радиуса на огъване на сондажния прът и продуктовата тръба, за да предупреди потребителя, ако прът или тръбата са извън спецификациите.

SPECIFICATIONS

Compare Models
Units:

Talk with a Vermeer expert today!

Fill the next form with your informations and in the fastest time an Vermeer representant will contact you .

Request offer